Waarom moet ik mijn Cinevillepas nogmaals tonen voordat ik de bioscoopzaal in ga?

Bij veel filmtheaters worden bezoekers verzocht de Cinevillepas nogmaals te tonen alvorens de zaal te betreden. Dit om te voorkomen dat een met de Cinevillepas gekocht kaartje aan een niet-Cinevillers wordt gegeven, hetgeen natuurlijk niet de bedoeling is.